Álatlános Szerződési Feltételeket

Általános Szerződési Feltételek, (röviden ÁSZF)

I. Bevezető rendelkezések 

 

A jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) szabályozzák a felek kapcsolatát, amelyben a Megrendelők (a továbbiakban: Megrendelő) szerződést kötnek az Tízezres Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság-al (székhely: 2072 Zsámbék, Dózsa György utca 69..; adószám: 25885237-2-13; cégjegyzékszám: 13 09 193749), mint Szolgáltatóval (a továbbiakban: Szolgáltató ).

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Megrendelő lehet fogyasztó vagy vállalkozó, akikre egyes esetekben eltérő szabályok vonatkoznak.

Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy:

 1. Szolgáltató általános és speciális tisztítási – Ózonos Tisztítás – feladatok, igényfelmérésével és teljesítésével foglalkozó vállalkozás, jelen ASZF megrendeléskori elfogadásával szerződés jön létre.
 2. Szolgáltató kereskedelmi gyakorlatában ozotiszta.hu weboldalán keresztül Online leadott, megrendelések teljesítésével foglalkozik.
 3. Szolgáltató által üzemeltetett weboldalak (hu és egyéb Szolgáltató üzemeltetésében álló web és közösségi oldalak, továbbiakban Oldal), célja az általános ismereterjesztés, piackutatás, Megrendelői igény felmérése, általános tájékoztatás, kapcsolatfelvétel, megrendelések adminisztrálása.
 4. Megrendelő, Szolgáltató oldalán és jelen ÁSZF tartalmában megismerheti Szolgáltató által értékesített Szolgáltatásokat, azok főbb lényegi tulajdonságait és árukat.
 5. Megrendelésre minden esetben az Oldalon működő online kalkulátorunkon, mint Megrendelő űrlapon keresztül van lehetőség, díjfizetési kötelezettséggel.
 6. Megrendelő által az Oldalon leadott megrendelésével Szolgáltatási szerződés jön létre jelen ÁSZF-ben szabályozott feltételekkel.
 7. Szolgáltatási szerződés elektronikusan jön létre, jelen ÁSZF alapján, Megrendelés Online leadásával.

 

II. Megrendelés menete

A kiadott ajánlat a Megrendelő által online megadott adatok és paraméterek alapján készül, így azok valódiságáért, pontosságáért a felelősség Megrendelőt terheli. A pontatlan adatmegadásokból (pl helyiségek/Járművek száma, mérete, szolgáltatás igénybevételének címe ..stb) eredő hibákért Szolgáltató nem vállal felelősséget, az ezzel okozott esetleges kár viselése Megrendelőt terheli.

A) Az ajánlatkérés menete az online kalkulátorral:

 

 1. Adja meg a szolgáltatás elvégzési helyének irányítószámát.
 2. A megfelelő gomb megnyomásával válassza ki, hogy ingatlan vagy Jármű tisztításra kér ajánlatot.
 3. Válassza ki az ingatlan alapterületét szintenként, vagy a jármű jellegét.
 4. Adja meg az aktív tisztítás időtartamát (melyet majd +30perc behatási/bomlási idő követ)
 5. Ellenőrizze a megadott paramétereket és amennyiben azokat helyesnek találja, úgy az ingatlan/jármű hozzádása a kalkuláció gomb megnyomásával tudja hozzáadni a kalkulációhoz.
 6. További ingatlant, ingatlan szintet vagy járműveket adhat a kalkulációhoz a fenti folyamat ismétlésével (b-e).
 7. Ajánlatkérő modulunk azonnal megjeleníti az Ön által megadott paraméterek alapján készített kalkulációt, mely megjeleníti a szolgáltatás árát, esetleges kiszállási díjat, esetleges minimum munkadíj különbözetet, az így kiszámított fizetendő végösszeget, nettó, áfa, bruttó bontásban, továbbá a teljesítés várható dátumát (mikor) és időtartamát (mennyi idő összesen) is.

 

 

B)  Megrendelés menete a kalkulációt követően:

 

 1. Amennyiben a Megrendelő által készített kalkuláció paramétereit a Megrendelő ellenőrizte és szándékával megegyezőnek találja és az ajánlat fizetendő bruttó végösszege elnyeri tetszését, úgy az alábbiak szerint tudja megrendelni a szolgáltatást:
 2. A megrendelem gombra kattintás után meg kell adnia a szolgáltatás teljesítéséhez és számlázáshoz szükséges alábbi adatokat:
  • Megrendelő nevét
  • A szolgáltatás teljesítésének pontos címét
  • Megrendelő telefonszámát kapcsolattartás céljából
  • Megrendelő e-mail címét a visszaigazoláshoz, számlázáshoz és elektronikus kapcsolattartáshoz
  • Ki kell választani a fizetés módját (átutalás/kp)
  • Ki kel tölteni a számlázási adatokat. Amennyiben azok megegyeznek a fenti adatokkal, úgy chack boksz bejelőlésével a fenti adatok bemásolásra kerülnek.
  • AZ ITT MEGADOTT ADATOK ÉS AZ AJÁNLAT RÉSZLETEINEK MÓDOSÍTÁSÁRA A TOVÁBBIAKBAN NINCSEN LEHETŐSÉG.
 3. Megrendelőnek lehetősége van további információk (megjegyzés) megosztására.
 4. Megrendelőnek lehetősége van fénykép (pl alaprajz) feltöltésére (nem kötelező, de ajánlott)
 5. Megrendelőnek chack boxok bejelölésével nyilatkoznia kell róla, hogy:

 

 • Kijelenti, hogy az általa megadott adatok a valósággal megegyeznek.
 • Kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési tájékoztatótés hozzájárul az adatai abban foglaltak szerinti kezeléséhez.
 • Kijelenti, hogy elolvasta a jelen Álatlános Szerződési Feltételeketés azokat elfogadja.
 • Kijelenti hogy a szolgáltatás helyszíne, a szolgáltatás teljesítésének időpontjában nem áll karanténkötelezettség alatt.
 • Tudomásul veszi, hogy megrendelése leadása, fizetési kötelezettséggel jár!

6. A fentiek után lesz lehetősége a szolgáltatás megrendelésére, a megrendelem a szolgáltatást gomb megnyomásával. Ezzel ajánlati kötöttség és elektronikus szerződés jön létre mind Szolgáltató mind Megrendelő részéről, jelen ÁSZF-nek megfelelően.

7. A megrendelést e-mail-es visszaigazolás követi.

 

 

III. Megrendelt Szolgáltatás Teljesítése

 

 

 1. A teljesítés várható időpontja a kalkulációnál és a visszaigazolásban megjelenő várható teljesítési időpont, vagy amennyiben az munkaszüneti napra esik, úgy az azt követő első munkanap. A teljesítés várható időpontját külső körülmények befolyásolják, ezért a teljesítés várható és megvalósult időpontja között akár néhány munkanap eltérés is lehet.
 2. A megrendelt szolgáltatás a szolgáltatási helyszínre történő kiszállás megkezdésével kezdődik meg.
 3. A szolgáltatást Szolgáltató a megrendelésben előre rögzített árakon, a megrendelésben előre rögzített ingatlanokra/ingatlan részekre/járművekre és időtartamban.
 4. Megrendelő a Szolgáltatóval jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel kerülnek jogviszonyba.
 5. A szolgáltatás 100mg/óra/nm kapacitású ózongenerátorokkal kerül elvégzésre, vagy amennyiben a rendelkezésre álló géppark az alapterülethez képest alacsonyabb kapacitású, úgy a szolgáltatás (ózontisztítás) időtartama arányosan növelhető.
 6. A szolgáltatás lebonyolításában, Szolgáltató esetenként a helyiségek tagoltságára tekintettel a készülékek által kibocsájtott ózonkoncentrátumot, ventilátorok segítségével juttatják el a megfelelő területekre.
 7. A szolgáltatás, kizárólag, élőlénymentes területeken végezhető el. Az élőlények területről történő eltávolítása a szolgáltatás megkezdése előtt, Megrendelő feladata. (az ózontisztított területeken a tisztítás alatt és azt követő 1 órában semmilyen élő szervezet nem tartózkodhat, sem ember, sem állat, sem növény)
 8. A Szolgáltatást követően az Ózontisztított helyiségek/járművek, Megrendelő által 1 Óra biztonsági, lebomlási idő után vehető ismételten használatba.
 9. Az Ózon tisztítás nem alkalmas a szennyezés forrásának megszüntetésére (pl.: vizesedés, stb..), valamint vizuális szennyeződések eltávolítására sem.
 10. Mérések: Sem Szolgáltató, sem esetleges Partnerei nem végeznek biológiai vagy kémiai méréseket, sem a szolgáltatás megkezdése elött sem azt követően, hiszen azok eredményét nagymértékben és a valóságtól eltérően befolyásolhatják többek között az alábbi tényezők is:
  1. A mérés elött mennyivel volt szellőztetve az adott helyiség/jármű
  2. A szennyezés forrása jelen van e még a tisztításkor és/vagy azt követően
  3. A tisztítást követően közvetlen nyilván jelentősen magasabb az ózonkentráció, mely az idő előre haladtával csökken
  4. Az Ózon koncentráció és/vagy szennyezettség mértéke a szellőztetettség függvényében eltérő lehet.
  5. A tisztítást követően az adott jármű/helyiség használata befolyásolhatja az újra szennyeződést és/vagy az ózonkoncentráció lebomlásának/ürülésének idejét.

 

IV. Megrendelő feladata, kötelessége

 

 1. Megrendelő kötelessége az ózontisztításhoz szükséges szabvány 220V, minimum 10A teljesítményű elektromos kiállást és a tisztítás időtartamára áramvételi lehetőséget biztosítani térítés mentesen.
 2. Megrendelő kötelessége a Takarítók érkezéséig a tisztítandó területről az összes élőlényt (Ember, Állat, Növény …) eltávolítani, a tisztítás időtartamára valamint azt követő + 1 Órára elhelyezésükről gondoskodni.
 3. Megrendelő kötelessége a tisztítandó területre a takarítást végző személyzet szabad, akadálymentes bejutását, valamint a szennyeződés esetleges forrásához a legközelebbi hozzáférést biztosítani.
 4. Megrendelő feladata a szolgáltatási díj maradéktalan kiegyenlítése, a szolgáltatás megkezdése elött.

 

 

V. Fizetési módok / Fizetés üteme / Számlázás

 

 

 1. Előleg/Foglaló: NINCS
 2. Megrendelő a teljes szolgáltatási díjat, a helyszínen, kézpénzben vagy azonnali utalással köteles kiegyenlíteni a tisztítás megkezdése elött, munkatársunk részére, áltatluk kiállított számla ellenében.
 3. A szolgáltatásról -amennyiben annak technikai akadálya nem merül fel-, elektronikus számla kerül kiállításra, mely a megrendelésben szereplő email címre kerül kiküldésre.
 4. Amennyiben az elektronikus számla kiállításának technikai akadálya merül fel, úgy Szolgáltató, jogosult egyéb (pl.: papír alapú) számlát kiállítani, a jogszabályi kötelezettségek megtartása mellett.

 

 

VI. Garancia

 

Szolgáltató szavatolja, hogy :

 

 • A megrendelt szolgáltatás díja a megrendelésben visszaigazolt paraméterű szolgáltatások nyújtása esetében nem változik.
 • A szolgáltatást végző Takarító vállalkozás, a megrendelésben rögzített paraméterű szolgáltatásokért többlet díjat nem számít fel.
 • A megrendelt szolgáltatást a megrendelés visszaigazolásával összhangban, abban rögzített paraméterek szerint, minimum 100mg/h/nm kapacitással a megrendelésben rögzített időtartamban elvégzi. (vagy magasabb időtartamban ÁSZF III/5)
 • Amennyiben a rendelkezésre álló géppark kisseb kapacitású, úgy a szolgáltatás (ózontisztítás) időtartamát arányosan megnöveli, melyért további díjat felszámítani nem jogosult.

 

VII. Elállás

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az Ügyfél a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél, vagy meghatalmazottja a terméket átveszi.

A termék visszaküldésének költségét az Ügyfélnek kell viselnie, Szolgáltató nem vállalja e költség viselését.

 1. Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfelet a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

 

 1. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget az Ügyfél részére, beleértve a szállítási díjat is.
 2. Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.
 3. Ügyfél köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza az Ügyfél a Szolgáltató részére.
 4. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy az Ügyfél bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 5. Amennyiben az Ügyfél élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével). Postai úton írásban történő elállás esetén a határidők a postára adás időpontjától számítanak. Postai úton történő elállás esetén azt ajánlott levélben kell megtenni. E-mailben küldött elállás kézhezvételét a Szolgáltató e-mailben visszaigazolja.
 6. Az Ügyfél elállás esetén is felelős azon károk megtérítéséért, amelyek a termék nem rendeltetésszerű használata miatt keletkeztek.
 7. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
 8. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
 9. Az Ügyfél egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
 10. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan jogi vagy nem jogi személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el, és tevékenységi köre alapján a megrendelt termékek tovább forgalmazására jogosult.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

 1. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát
 2. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 3. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 4. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 5. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 6. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 7. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 8. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 9. h)– a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 10. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 11. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 12. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 13. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 14. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

A fogyasztót megillető elállás vagy felmondás hatása a járulékos szerződésekre

 1. § (1) Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez vagy a távollevők között kötött szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, a fogyasztó 20. § szerinti jogának gyakorlása a járulékos szerződést is felbontja vagy megszünteti.

(2) A fogyasztó a vállalkozásnak a járulékos szerződés felbontásából vagy megszüntetéséből eredő kárát nem köteles megtéríteni, és a szerződés felbontásával vagy megszüntetésével összefüggésben tőle egyéb költség – a 23. § (3) bekezdésében, valamint a 24-26. §-ban meghatározott esetek kivételével – nem követelhető.

(3) A vállalkozás köteles a járulékos szerződésben részt vevő harmadik személy szerződő felet a fogyasztó elállásáról vagy felmondásáról haladéktalanul értesíteni.

 

 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: (1)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: (2)

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

(1) Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

(2) A visszaküldendő termékek megjelelőse

Aláírás kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén szükséges.

A vonatkozó törvény itt található: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400045.KOR

 

VIII. Hibás teljesítés, Kötbér

Amennyiben Megrendelő és/vagy Szolgáltató a megrendeléseket illetve azok teljesítését nem vagy nem maradéktalanul, vagy nem jelen ASZF-el összhangban valósítják meg, úgy hibásan teljesítenek,  melynek következményét jelen pontban definiált terhek mellett kell viselniük.

 1. Amennyiben Szolgáltató vagy Takarító neki felróható okokból a visszaigazolásban rögzített várható teljesítési dátum + 15 nappal sem teljesítette Megrendelő megrendelését, úgy Megrendelő jogkövetkezmények nélkül elállhat megrendeléstől és Szolgáltatónak kötelessége a Megrendelő által részére addig megfizetett díjakat maradéktalanul visszafizetnie.
 2. Amennyiben Szolgáltató vagy Takarító nem a megrendeléssel összhangban teljesít Megrendelő felé, úgy a teljesítés korrigálására haladéktalanul (elvárható leg rövidebb időn belül) és a korrekció többletköltségeinek Megrendelőre való áthárítása nélkül köteles eleget tenni.
 3. Amennyiben Megrendelő a telefonos időpontegyeztetés alkalmával felkínált teljesítési dátumot követőn, további két alkalommal és maximum 15 napon túl sem tudja elfogadni Szolgáltató / Takarító által kínált teljesítési időpontokat, úgy megrendelés törlésre kerül és Megrendelő által addig befizetett díjak (annak mértékétől függetlenül) Szolgáltatót illetik meg, meghiúsulási kötbér jogcímén és Megrendelő megrendelését törölni jogosult.
 4. Amennyiben Megrendelő, a Megrendeléskor valótlan adatokat adott meg, (pl helyiségek/járművek száma, méretek, szolgáltatási cím..stb) és a megrendelés teljesítésében hátrányt okoz, úgy Szolgáltató a hiányt/korrekciót aktuális listaáron, de a lehető leg rövidebb időn belül pótolja.
 5. Amennyiben Megrendelőnek felróható okból, előre nem meghatározott többletmunka vagy a teljesítéskor helyszíni állóidó keletkezik (pl szolgáltatási díj kiegyenlítésének hiánya, élőlény található a tisztítandó területen…stb.), úgy Megrendelőt 2.000Ft+Áfa/megkezdett 10perc egységekben, kötbérfizetési kötelezettség terheli.
 6. Amennyiben Megrendelő a megrendelés visszaigazolását követően 14 napon belül, de helyszíni kiszállás megkezdését követően áll el a megrendeléstől, úgy Szolgáltatónak a szolgáltatás megkezdéséhez kötődő költségeit (kiszállási díj) köteles megtéríteni, ajánlatban feltüntetett kiszállási díjtétel összege szerint.

 

IX.  Szerződés ellehetetlenülése

 

Megrendelő és Szolgáltató rögzítik, hogy amennyiben olyan körülmények merülnek fel, mely egyik félnek sem felróható (természeti, politikai, gazdasági, egészségügyi esemény) és azok ellehetetlenítik a szerződés/megrendelés teljesítését, vagy azt gazdaságilag kockázatossá teszik, úgy arra törekszenek, hogy szerződést a megváltozott körülményeknek megfelelően átalakítják, viszont ha ez nem lehetséges úgy a szerződés jogkövetkezmények nélkül megszűnik.

 

 

 

X.  Személyes adatok védelme és biztonsága 

 

A Megrendelők személyes adatainak feldolgozásánál Szolgáltató az Oldalán közétett adatkezelési tájékoztatónak megfelelően jár el.

Röviden:

 1. Hírleveleket nem küldünk, így hírlevél feliratkozási lehetősége Megrendelőknek nincs.
 2. Marketing adatbázisokat nem építünk.
 3. Ügyfél adatbázisokat nem vásárolunk.
 4. Megrendelők személyes adataihoz önkéntes hozzájárulásuk és adatmegadásuk kapcsán jutunk.
 5. Adatokat számlázással kapcsolatban a számviteli törvénynek megfelelő időtartamra kezeljük.
 6. Adatokat garanciális ügyintézés céljából a garancia időtartamára kezeljük.
 7. Elutasított, nem megvalósult érdeklődések, ajánlatokon szereplő adatokat az ajánlat lejártát követő 1 évvel töröljük.
 8. Megrendelő adatait harmadik félnek, csak a megrendelet termék és/vagy szolgáltatás teljesítése céljából, valamint hatósági ellenőrzés céljából adjuk át.

 

XI. Záró rendelkezések

 

Az Szolgáltató  és a Megrendelő közötti bármilyen vitás kérdést a felek bíróságon kívül, békéltető eljárás keretében rendezik. A Fogyasztók a távollévők közötti adásvétellel kapcsolatos viták rendezésére jogosultak a Pest Megyei Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület 1364 Budapest, Pf.: 81; Email: pmbekelteto@pmkik.hu; Telefon: (+36-1) 269-0703 (+36-1) 784-3076 (+36-1) 784-3149, fordulni, vagy Online Vitarendező (ADR / ODR) eljárást kezdeményezni. Ebben az esetben a Megrendelő kapcsolatba léphet az ODR entitással.

Az Szolgáltató  azt javasolja Megrendelőinek, hogy a helyzet megoldása érdekében először lépjenek kapcsolatba az Szolgáltató –val, aki a jelen ÁSZF-hez és lehetőségéhez mérten igyekszik a lehető leghatékonyabb ügyfélbarát megoldásokat biztosítani ügyfelei részére a kialakult esetleges problémák konstruktív megoldására.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó és hatályos jogszabályok az irányadóak.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályos keltezés napjától, visszavonásig és/vagy módosításig.

 

Kelt: Zsámbék – 2020. 01. 10.